Κατάλογος

Κατάλογος Σουβλάκια

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της Πίτες Κολιός αφορά στις βασικές αρχές που τηρούνται από το σύνολο των προσωπικού και των διευθυντικών στελεχών της αλλά και των συνεργατών μας.

Ως κοινωνικά υπεύθυνη Εταιρεία έχουμε αντιληφθεί ότι τόσο η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη πρέπει να διαπερνά το σύνολο των δραστηριοτήτων μας.
Έτσι έχουμε θέσει συγκεκριμένες αρχές που αφορούν στη διαφάνεια, την ποιότητα των υπηρεσιών & προϊόντων μας, τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε, να προασπιζόμαστε τα ανθρώπινα δικαιώματα, να προστατεύουμε το περιβάλλον και να διαφυλάττουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά.

Οι ηθικές μας αξίες αποτελούν τη βάση της λειτουργίας μας καθ’ όλη τη διάρκεια της πορείας μας που διακρίνεται από αίσθημα ευθύνης απέναντι στον άνθρωπο.

Κώδικας Δεοντολογίας Κοινωνικής Ευθύνης

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας Πίτες Κολιός, στην ηλεκτρονική διεύθυνση social@piteskolios.gr ή οποιο άλλο email θελετε.

Back to top